• Issuu

Noel Carroll

(ur. 1947) 
Amerykański estetyk, filozof, teoretyk filmu i sztuki, związany przez lata z Uniwersytetem w Wisconsin, jeden z twórców kognitywistycznej metody badania dzieła filmowego. Autor m.in. Mystifying Movies: Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory (1988), Theorizing The Moving Image (1996) i Philosophy of Art: A Contemporary Introduction (1999).