• Issuu

Krzysztof Kornacki

(ur. 1970 Gdańsku) 
Historyk kina polskiego, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego.