• Issuu

Georg Fuchs

(1868–1949)
Niemiecki dramaturg, reżyser i teoretyk teatru. W latach 1908–1914 dyrektor Künstlertheater w Monachium. Autor utworów dramatycznych o charakterze pasyjnym, a także prac teoretycznych, w których rozwinął własną koncepcję reformy teatru. Opublikował między innymi Die Schaubühne der Zukunft (1905), Der Tanz (1906) oraz Die Revolution des Theaters (1909). W języku polskim ukazały się jak dotąd fragmenty Rewolucji teatru („Pamiętnik Teatralny” 1961 z. 1).