• Issuu

Paweł Goźliński

(ur. 1971)
Teatrolog, dziennikarz; absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST (obecnie Akademia Teatralna) i Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 2004 roku w Instytucie Badań Literackich PAN obronił pracę doktorską zatytułowaną Przemiany toposu theatrum mundi w polskim dramacie romantycznym. Jest szefem działu reportażu „Gazety Wyborczej” i jej reporterskiego dodatku „Duży Format”. Publikował między innym w „Dialogu”, „Teatrze”, „Didaskaliach”, „Zeszytach Literackich”. Wykłada w warszawskiej Akademii Teatralnej.

Książki tego autora: