• Issuu

Zbigniew Mańkowski

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel polonista, wykładowca akademicki. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Zajmuje się literaturoznawstwem w związkach z historią idei oraz antropologią filozoficzną i kulturową. Monografia o Józefie Czapskim stanowi podsumowanie jego dotychczasowych poszukiwań badawczych i zarazem debiut książkowy.

Książki tego autora: