• Issuu

Max Reinhardt

(1873–1943) 
Niemiecki reżyser teatralny, aktor, teoretyk teatru i jego reformator, pedagog. Od 1938 roku na emigracji w Ameryce. Jako inscenizator zadebiutował w berlińskich kabaretach, następnie wystawiał na scenach Schall und Rauch (od 1902 roku), Deutsches Theater (z przerwami w latach 1905–1933), oprócz tego na festiwalu w Salzburgu, a także arenie berlińskiego cyrku. Zasłynął z nowatorskich inscenizacji dramatów modernistycznych, antycznych, sztuk Szekspira i klasyki współczesnej.