• Issuu

Tymon Terlecki

(19052000)
Krytyk literacki i teatralny, eseista i organizator życia naukowego i literackiego w Anglii oraz Stanach Zjednoczonych. Niezwykle ważna postać w polskiej literaturze emigracyjnej. Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, stypendysta rządu francuskiego. Wykładał historię i teorię teatru w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie. Założył tygodnik Polska Walcząca i redagował go w Paryżu, następnie w Londynie. Po wojnie mieszkał w Londynie, współpracując jednocześnie z paryską Kulturą. W latach 19541959 był przewodniczącym Związku Pisarzy na Obczyźnie. Współpracował z Rozgłośnią Polskiego Radia Wolna Europa. Od 1964 mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Wykładał na Uniwersytecie w Chicago teorię literatury i teatru. Jest autorem dwóch książek popularyzujących personalizm i egzystencjalizm chrześcijański. Krytyka personalistyczna i Egzystencjalizm chrześcijański, w których dał wyraz swoim fascynacjom personalizmem i egzystencjalizmem, zwłaszcza ideami Emmanuela Mouniera i Gabriela Marcela.

Książki tego autora: