• Issuu

Gustave Flaubert

(1821–1880)
Prozaik francuski, zaliczany do największych twórców literatury realistycznej. Prozę Flauberta charakteryzuje pogłębione studium psychiki bohaterów oraz drobiazgowy obraz społeczeństwa. Do najważniejszych powieści zalicza się Panią Bovary (1857), Szkołę uczuć (1869) i Salambo (1862). Flaubert oprócz tego był znakomitym nowelistą – Trzy opowieści (1877) – oraz płodnym epistolografem. Jego korespondencja, licząca 9 tomów, stanowi barwny dokument epoki. Wieloletnią misję obnażania hipokryzji i głupoty małomiasteczkowych środowisk pisarz ukoronował w dziele Słowniku komunałów, wydanym dopiero w 1911 roku.