• Issuu

Bronisław Baczko

Historyk filozofii i myśli społecznej. Do 1968 roku profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Po marcu ’68, wyrzucony z Uniwersytetu, wyjechał z Polski w 1969 roku; od 1974 roku profesor Uniwersytetu Genewskiego. Autor licznych prac o Oświeceniu i Rewolucji Francuskiej, tłumaczonych na wiele języków.