• Issuu

Marek Krajewski

(ur. 1969)
Socjolog, pracownik naukowy Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu w Zakładzie Socjologii Wiedzy i Świadomości Społecznej. Specjalizuje się w socjologii sztuki i kultury, w szczególności zaś takimi aspektami społecznego świata, jak konsumpcja, kultura popularna i media. Od 2001 roku wspólnie z Jerzym Kaczmarkiem prowadzi Pracownię Socjologii Wizualnej, zajmującą się popularyzacją tej nowej dziedziny socjologii oraz realizującej filmy oraz prezentacje multimedialne analizujące współczesne życie społeczne w Polsce. Oprócz tego był kuratorem kilku wystaw oraz dyrektorem projektu Zewnętrzna Galeria AMS, której celem była popularyzacja sztuki publicznej i humanizacji przestrzeni miejskiej. W roku 2004 został doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie socjologii kultury (rozprawa habilitacyjna poświęcona analizom kultury popularnej, pt. Kultury kultury popularnej).

Książki tego autora: