• Issuu

Hermann Lang

(ur. 1938)
Niemiecki psychiatra, filozof i psychoanalityk; studiował medycynę, filozofię i psychologię w Heilderbergu (u Hansa-Georga Gadamera) i Paryżu (u Paula Ricoeura); wieloletni pracownik Instituts für Psychotherapie und Medizinische Psychologie na Uniwersytecie w Würzburgu. Opublikował m.in.: Interdisziplinäre Anthropologie (1992), Das Phänomen Angst – Pathologie, Genese und Therapie (1996), Das Gespräch als Therapie (2000), Strukturale Psychoanalyse (2000).

Książki tego autora: