• Issuu

Krzysztof Maria Załuski

(ur. 1963 Gdańsk) 
Prozaik, publicysta, wydawca, absolwent politologii Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1992–1998 redaktor naczelny kwartalnika „b1”. Autor Tryptyku bodeńskiego (Man-Gala-Press, Sopot 1996; niemiecki przekład: Bodensee Triptychon, Dr. Tibor Schäfer Verlag, Herne 2000) i Szpitala Polonia (Obserwator, Poznań 1999). Publikował w Polsce, Niemczech, Holandii, Szwajcarii i Kanadzie, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Życiu”, „Twórczości”, „Przeglądzie Politycznym” i „Czasie Kultury”. Uczestnik antologii: Zwischen den Linien (Hanower 1996); Lekcja pisania (Czarne 1998); Napisane w Niemczech – antologia / Geschrieben in Deutschland – Anthologie (Kolonia–Jestetten 2000) oraz Neue Geschichten aus der Pollakey – Anthologie zeitgenössischer polnischer Prosa (Berlin–Jestetten 2000).