• Issuu

Hermann Burger

(ur. 1942)
Szwajcarski poeta i prozaik. W obszarze języka niemieckiego jeden z najwybitniejszych autorów swojego pokolenia, zapoczątkował przełom we współczesnej literaturze szwajcarskiej. Wniósł do niej artystowską niefrasobliwość, prowokacyjną sztuczność, twórcze szaleństwo. Sławę zyskał zwłaszcza jako wirtuoz w operowaniu słowem. Niemniej ekwilibrystyka językowa była jedynie błazeńską szatą, w którą w opowiadaniach i powieściach, takich jak Schilten (1976) czy Künstliche Mutter (1982), przyoblekał skrajnie katastroficzny światopogląd i głęboko pesymistyczną ocenę szans niekonwencjonalnie ukształtowanej jednostki w znormalizowanym świecie. Zginął w roku 1989 śmiercią samobójczą.

Książki tego autora: