• Issuu

Janusz Sławiński

(ur. 1934) 
Teoretyk literatury, animator i promotor nauki o literaturze, Członek Instytutu Badań Literackich PAN, przez wiele lat kierował Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Opublikował m.in. książki: Krytyka literacka socrealizmu (1999), Podręczny słownik terminów literackich (1997–1998), Podręczny słownik terminów literackich (2001), Słownik terminów literackich (1995–1998). Współautor, wraz z Michałem Głowińskim i Aleksandrą Okopień-Sławińską, Zarysu teorii literatury (1962).

Książki tego autora: