• Issuu

Georges-Arthur Goldschmidt

Urodził się w roku 1928 w Reinbek k. Hamburga. Ojciec jego był protestantem pochodzenia żydowskiego. Pisarz wychował się w bogatej hanzeatyckiej rodzinie mieszczańskiej. Obecnie mieszka w Paryżu. Przekładał na francuski głównie dzieła Goethego, Nietzschego, Stiftera, Kafki, Benjamina i Handkego. Jego silnie naznaczoną wątkami autobiograficznymi twórczość rozpoczyna w roku 1982 powieść Der Spieltag. W Ein Garten in Deutschland (1988) opowiada swoje dzieje aż do chwili odjazdu pociągu do Francji. Potem ukazują się zbiory opowiadań Der unterbrochene Wald (1991) oraz Die Aussetzung (1996). W roku 2001 wychodzi jego autobiografia Über die Flüsse. Jako pośrednik między kulturami francuską i niemiecką opublikował znakomite studium językowe Als Freud das Meer sah, Freud und die deutsche Sprache (1999). In Gegenwart des abwesenden Gottes (2003) to z kolei subtelna refleksja na temat religii. Za Odosobnienie – ten bowiem utwór Georges-Arthur Goldschmidt napisał po niemiecku – został wyróżniony w roku 1991 Nagrodą im. Rodzeństwa Scholl. W roku 1993 otrzymał Nagrodę Literacką Miasta Bremy, w 1999 Nagrodę im. Ludwiga Börnego, a w 2001 Nagrodę Miasta Dortmund im. Nelly Sachs.

Książki tego autora: