• Issuu

Rafał Marszałek

Krytyk i historyk filmu. Wieloletni współpracownik między innymi czasopisma „Film na Świecie” (w latach 1979–1981 jego redaktor naczelny) i miesięcznika „Kino”. Autor książek poświęconych krytyce filmowej: Nowy film angielski (1968), Powtórka z życia (1970), Pamflet na kino codzienne (1974), Kamień w wodę (1980), oraz prac o historii filmu: Polska wojna w obcym filmie (1976), Filmowa pop-historia (1984). Redaktor naukowy V i VI tomu Historii filmu polskiego (1985, 1994), a w wypadku tomu VI także jego współautor, Kino rzeczy znalezionych (2006), Niedoczas (2020). Czterokrotny zdobywca nagrody im. Karola Irzykowskiego.