• Issuu

Aleksandra Sawicka

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Obecnie mieszka i pracuje w Norwegii. Jest lektorką języka polskiego i asystentką naukową na Uniwersytecie w Oslo. Interesuje się związkami kulturalnymi między Polską a Norwegią. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także tłumaczka literatury pięknej.