• Issuu

Kwiryna Ziemba

Historyk i teoretyk literatury, tłumaczka, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Opublikowała książkę Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów” (1994).