• Issuu

Bohdan Paczowski

Urodził się w Warszawie w roku 1930. Architekt, publicysta i fotograf. Studiował na Politechnice Krakowskiej i Mediolańskiej. W latach 1969–1980 prowadził pracownię w Mediolanie, w latach 1980–1990 w Paryżu, a od roku 1990 w Luksemburgu, gdzie prowadzi również Fundację Architektury. Za swoje projekty zdobywał nagrody i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych. Publikował w pismach krajowych i zagranicznych.

Książki tego autora: