• Issuu

Teresa Kostkiewiczowa

(ur. 1936)
Historyk i teoretyk literatury, profesor IBL PAN. Autorka studiów o twórzości Franciszka Karpińskiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, a także szkiców o prądach literackich polskiego oświecenia (Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, 1975) i o języku poezji tego okresu (Horyzonty wyobraźni, 1984). Redaktor naukowy i współautorka Słownika literatury polskiego oświecenia (1977, wyd. 2 rozszerzone 1991), współautorka Słownika terminów literackich (1976, wyd. 2 rozszerzone 1988).