• Issuu
Powidoki i po... Unizm i 'Teoria widzenia' Władysława Strzemińskiego
Powidoki i po... Unizm i 'Teoria widzenia' Władysława Strzemińskiego

Seria: Eseje o Sztuce

ISBN: 83-87316-28-8

Rok wydania: 2001

Informacja:

liczba stron: 96
format: 162 × 215 mm
oprawa broszurowa

[Nakład wyczerpany]

Studium poświęcone twórczości Władysława Strzemińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich artystów dwudziestowiecznych. Autor nie ogranicza swej analizy do okresu unistycznego (1927–1934), jak się to zazwyczaj czyni, ale omawia także inne aspekty twórczości artysty – malarstwo figuratywne i malarstwo powidoków. Dowodzi, że nie ma konfliktu między unizmem i innymi, mniej znanymi programami malarskimi Strzemińskiego i że dopełniają się one wzajemnie, tworząc spójną całość: oparty nie na mimesis, ale na semiosis system, w którym malarstwo nabiera cech języka wizualnego. Poszczególne etapy twórczości malarskiej artysty odpowiadają funkcjom języka – estetycznej, denotatywnej i metajęzykowej. Pierwotna wersja eseju opublikowana została w kwartalniku „Les Cahiers du mnam”, wydawanym przez Centrum Georges’a Pompidou w Paryżu.