• Issuu
Powidoki i po... Unizm i 'Teoria widzenia' Władysława Strzemińskiego
Powidoki i po... Unizm i 'Teoria widzenia' Władysława Strzemińskiego

Seria: Eseje o Sztuce

ISBN: 83-87316-28-8

Rok wydania: 2001

Informacja:
96 stron
format 162×215 mm
oprawa broszurowa
21 ilustracji czarno-białych
4 ilustracje kolorowe
ilustracja na okładce Władysław Strzemiński Kompozycja unistyczna n° 14
[Nakład wyczerpany]
Studium poświęcone twórczości Władysława Strzemińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich artystów dwudziestowiecznych. Autor nie ogranicza swej analizy do okresu unistycznego (1927–1934), jak się to zazwyczaj czyni, ale omawia także inne aspekty twórczości artysty – malarstwo figuratywne i malarstwo powidoków. Dowodzi, że nie ma konfliktu między unizmem i innymi, mniej znanymi programami malarskimi Strzemińskiego i że dopełniają się one wzajemnie, tworząc spójną całość: oparty nie na mimesis, ale na semiosis system, w którym malarstwo nabiera cech języka wizualnego. Poszczególne etapy twórczości malarskiej artysty odpowiadają funkcjom języka – estetycznej, denotatywnej i metajęzykowej. Pierwotna wersja eseju opublikowana została w kwartalniku „Les Cahiers du mnam”, wydawanym przez Centrum Georges’a Pompidou w Paryżu.