• Issuu

Mieczysław Inglot

(ur. 1931)
Historyk literatury polskiej, edytor, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych książek i artykułów na temat literatury okresu romantyzmu. Opublikował m.in. Myśl historyczna w „Kordianie” (1973), Komedie Aleksandra Fredry. Literatura i teatr (1978), Wyobraźnia poetycka Norwida (1988). Dokonał również edycji tomu Norwid. Z dziejów recepcji twórczości (1983).