• Issuu

Jan Ciechowicz

(1949-2017) 

Teatrolog, eseista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Opublikował: Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka (1992), Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce. Z dziejów form dramatyczno-teatralnych (1984) oraz Myślenie teatrem (2000). Jest ponadto redaktorem dwóch części szkiców Dramat polski. Interpretacje (wspólnie ze Zbigniewem Majchrowskim, 2002), książki 200 lat teatru na Targu Węglowym w Gdańsku (2004), wydanej z okazji jubileuszu gdańskiego teatru, a także innych tomów poświęconych sztuce teatru.