• Issuu

Ludwig Tieck

(17731853)
Niemiecki poeta romantyczny, poza tym krytyk, tłumacz i edytor, m.in. dramatów niemieckich i elżbietańskich. Za młodu związany z nurtem Sturm und Drang. Razem z W. H. Wackenroderem napisał Phantasien über die Kunst (1799), eseje na temat estetyki w duchu romantycznym, oraz jedną z pierwszych niemieckich powieści romantycznych Franz Sternbalds Wanderungen (1798). Był także autorem baśni i opowieści ludowych, dramatów wierszem Opublikował m.in. romans historyczny Der Aufruhr in den Cevennen (1826) oraz zbiór opowiadań Phantasus (1812–1816). Najbardziej twórczym wkładem Tiecka do dorobku romantyzmu niemieckiego w dziedzinie dramatu było dokończenie i pełne wydanie przekładów dzieł Williama Shakespeare’a, zapoczątkowane przez Augusta Wilhelma Schlegla. Tieck był także cenionym badaczem i krytykiem twórczości elżbietańskiego poety. Od roku 1825 Tieck na stałe związał się z teatrem, początkowo w Dreźnie, a pod koniec życia w Berlinie. Swoje uwagi na temat teatru dokumentował m.in. w swych Dramaturgische Blätter (1825).