• Issuu

Jadwiga Kotarska

Historyk liryki staropolskiej, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz międzynarodowego stowarzyszenia Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opera et du Ballet w Paryżu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień liryki XVI i XVII wieku – jej poetyki, odmian gatunkowych, tradycji ludowych i związków europejskich. Autorka książek: Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce (1970), Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany (1980), Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją staropolską (1998) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.