• Issuu

Edmund Kotarski

Badacz literatury i kultury staropolskiej, tradycji retorycznej i marynistyki staropolskiej; zajmował się również kulturą literacką dawnego Gdańska; od lat związany z Uniwersytetem Gdańskim, na którym prowadzi wykłady z literatury staropolskiej i retoryki. Opublikował m.in. Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej (1990), Sarmaci i morze. Marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI–XVIII wieku (1995), Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku (1997), Gdańsk literacki – do końca XVIII wieku (1997); wydał również w Bibliotece Analiz Literackich Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swoich pracach badawczych zajmuje się problematyką mediów w literaturze i kulturze dawnej Polski.