• Issuu

Grzegorz Gazda

(ur. 1943) 
Historyk i teoretyk literatury, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmował się m.in. polskim futuryzmem i awangardą, literaturą dwudziestolecia międzywojennego oraz kierunkami i grupami literackimi w XX wieku. Autor książek Awangarda – nowoczesność i tradycja (Z teorii i historii europejskich kierunków literackich XX wieku) (1986), Awangarda – nowoczesność i tradycja (W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku) (1987) oraz Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku (2000). Ponadto redaktor i współredaktor wielu publikacji zbiorowych oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.