• Issuu

Antoni Ostrowski

(1782–1845) 
Hrabia, poseł na sejm Księstwa Warszawskiego, senator i wojewoda Królestwa Polskiego, pamiętnikarz. Przede wszystkim zasłynał jako reformator i działacz gospodarczy, właściciel Ujazdu i założyciel Tomaszowa Mazowieckiego, w którym rozwinął przemysł tkacki. W trakcie powstania listopadowego generał, dowódca Gwardii Narodowej Warszawskiej. Po powstaniu przebywał na emigracji w Paryżu, gdzie zasłynął jako niestrudzony propagator zwołania polskiego sejmu emigracyjnego. Jako polityk, oscylując między lelewelowskimi demokratami a Hotelem Lambert, próbował skupić wokół siebie jako odrębną siłę polityczną tak zwane środowisko sejmowe.