• Issuu

Bruno Jasieński

Urodził się 21 lipca 1901 roku, zmarł 17 września 1938. Właściwie nazywał się Wiktor Bruno Zysman. Był poetą, prozaikiem i dramaturgiem, współtwórcą polskiego futuryzmu. Tworzył w języku polskim, rosyjskim i francuskim. Po kilku latach futurystycznej działalności, zakończonej szeregiem głośnych skandali, wyemigrował do Francji, gdzie związał się z ruchem komunistycznym, za co został dwukrotnie z kraju wydalony. W roku 1929 wyjechał do ZSRR. Został rozstrzelany w okresie wielkiej czystki. Był autorem zbiorów wierszy (But w butonierce), poematów (Słowo o Jakubie Szeli), powieści (Palę Paryż) i sztuki teatralnej (Bal manekinów).

Książki tego autora: