• Issuu

James Felici

Amerykański typograf; pracuje w przemyśle wydawniczym – zarówno w branży edytorskiej, jak i produkcyjnej – od przeszło trzydziestu lat; pełnił funkcję redaktora naczelnego magazynu „Publish”. Opublikował m.in. The Desktop Style Guide, How to Get Great Type Out of Your Computer, jest również współautorem The Macintosh Bible. Autor wielu artykułów w specjalistycznych pismach, takich jak „PC World”, „Macworld” i „The Seybold Report”.