• Issuu

Krzysztof Pleśniarowicz

(ur. 1954) 
Teatrolog, poeta, w latach 1994–2000 dyrektor krakowskiej Cricoteki, Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. Opublikował m.in.: Teatr nie-ludzkiej formy (1994), Przestrzenie deziluzji: współczesne modele dzieła teatralnego (1996), Kantor – artysta końca wieku (1997); ponadto edytor pism Tadeusza Kantora oraz niestrudzony propagator jego twórczości.