• Issuu

Ernst Cassirer

(18741945)

Niemiecki filozof, przedstawiciel neokantowskiej szkoły marburskiej, teoretyk kultury, twórca teorii symbolizmu. Wykładał m.in. na uczelniach w Berlinie, Hamburgu, Oxfordzie, Goeteborgu (w roku 1939 przyjął szwedzkie obywatelstwo), a od 1941 roku na uniwersytetach amerykańskich – Yale i Columbia. Do jego najważniejszych dzieł należą Philosophie der symbolischen Forme (1923–1929), An Essay on Man (1944, wyd. pol. – Esej o człowieku, 1971), The Myth of the State (1946, wyd. pol. – Mit miasta, 2006), Die Philosophie der Aufklärung (1932). W Polsce ukazał się ponadto wybór tekstów Symbol i język w przekładzie i opracowaniu Bolesława Andrzejewskiego (1995).

Książki tego autora: