• Issuu

Wilhelm Waiblinger

(18041830) 
niemiecki poeta i prozaik. Debiutował w roku 1821 w „Zeitung für die elegante Welt” sonetem Calderon. W roku 1822 zostaje przyjęty do Instytutu Tybińskiego (Tübinger Stift), elitarnej uczelni kształcącej przede wszystkim teologów protestanckich. W tym samym roku spotyka się z Friedrichem Hölderlinem, obłąkanym poetą. W wyniku tego doświadczenia pisze wnikliwe studium ludzkiego obłędu (opublikowane pośmiertnie), z kolei w roku 1923 wydaje pierwszą powieść – Phaëton. Głośny skandal wokół rodziny Michaelisów, romans oraz pisarska działalność są powodem relegowania Waiblingera z Instytutu (1826). Poeta udaje się wówczas na emigrację, skąd pisze opowiadania, listy oraz dziennik, publikowane na łamach „Abend-Zeitung”. Umiera na suchoty w wieku zaledwie 25 lat.