• Issuu

Joanna Tomaszewska

Socjolożka, animatorka kultury. Uczyła w gimnazjum i liceum (etyki) i na uniwersytecie (psychologii, socjologii i gender studies). Prowadzi zajęcia z ludźmi w różnym wieku.

Książki tego autora: