• Issuu

Edward Boniecki

(ur. 1962) 
Docent w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, historyk literatury okresu Młodej Polski, autor książek i artykułów z tej dziedziny, m. in. Struktura „nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim (1993), Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka (1998), „Duch się we mnie wichrzy”. Tadeusz Miciński wobec zagadki człowieka (2000).