• Issuu

Anna Chęćka-Gotkowicz

(ur. 1975)
Doktor filozofii, adiunkt w Zakładzie Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest także pianistką, absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku. Umiejętności pianistyczne doskonaliła w Paryżu u Bernarda Ringeissena. Działalność naukową łączy z pracą pedagogiczną, prowadząc klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Gdańsku. Publikowała między innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Ruchu Muzycznym”, „Estetyce i Krytyce” oraz w almanachu „Punkt po Punkcie”.