• Issuu

Mikołaj Sokołowski

Historyk literatury romantyzmu i tłumacz z języka włoskiego, docent w Instytucie Badań Literackich PAN. Jego badania skupiają się na romantycznych koncepcjach słowa, a także związkach literatur słowiańskich z romańskimi. Autor książek Król Duch Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska (2004), Idee dodatkowe. Mickiewicz i włoski sensualizm (2005) oraz Techniki asocjacyjne. Angielskojęzyczne „poematy o wzroście indywidualnego umysłu” od XVIII do XX wieku (2007). Ponadto przełożył i posłowiem opatrzył Powrót do Parmenidesa Emanuela Severina (2005).