• Issuu

Jarosław Ławski

Historyk literatury, badacz wyobraźni. Kieruje Zakładem Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się głównie kulturą romantyzmu i Młodej Polski. Interesują go zwłaszcza zagadnienia takie, jak: mit faustyczny, Bizancjum w kulturze polskiej, mesjanizm, frenezja i libertynizm. Redaguje serię wydawniczą „Czarny Romantyzm”. Opublikował książki: Wyobraźnia lucyferyczna (1995), Marie romantyków… Mickiewicz – Malczewski – Krasiński (2003), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (2005).