• Issuu

Leonid Stołowicz

(ur. 1929)
Filozof rosyjski pochodzenia żydowskiego; jako historyk filozofii i estetyki rosyjskiej zajmuje się rozwojem idei aksjologicznych, przede wszystkim estetycznych. Od czasów młodości związany jest z uniwersytetem w Tartu (Estonia). Uczestniczył w badaniach tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej. W swoich pracach wykraczał poza oficjalny (i nieoficjalny) marksizm, korzystając z doświadczeń kantyzmu i fenomenologii. Jest autorem ponad 600 prac, w tym 19 książek (wiele z nich przetłumaczono na języki obce). Wsławił się też odnalezieniem w Tartu części archiwum Immanuela Kanta. 
Zbiera ponadto żydowski folklor (anegdoty, dowcipy, aforyzmy).

Książki tego autora: