• Issuu

Krzysztof Wójcicki

(1955-2013) 

Pisarz, dramaturg, dyrektor teatru, absolwent gdańskiej teatrologii, doktor nauk humanistycznych. Debiutował w Teatrze Wybrzeże sztuką Wolność dla Barabasza. Kolejne jego dramaty (Apassionata, Księga Bałwochwalcza, Powrót Łazarza) realizowane były na scenach polskich i zagranicznych. 

Rozmowy z Mokwą, Rozmowy z księdzem Hilarym Jastakiem, Rozmowy z Albrechtem grafem von Krockow składają się na swoistą „triadę kaszubską”. 
Bajki i baśnie gdyńskie, kościerskie, puckie i sopockie przywołują kaszubską mitologię.
Saga rodu von Krockow i Sonata krokowska oraz film telewizyjny Krokowa moja miłość, stanowią pokłosie wieloletnich zainteresowań autora problematyką Pomorza i Kaszub.
Mój przyjaciel trup jest jego pierwszą powieścią.

Książki tego autora: