• Issuu

Jan Skórzyński

(ur. 1954)
Dziennikarz i historyk. Uczestniczył w  niezależnym ruchu studenckim, 13 grudnia 1981 został internowany w Białołęce. Był zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefem dodatku „Plus-Minus”. Autor książek o najnowszej historii Polski, między innymi Kalendarium Solidarności 1980–1989, Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989, Od Solidarności do wolności. Ostatnio wydał Rewolucję Okrągłego Stołu. Jest redaktorem naczelnym słownika biograficznego Opozycja w PRL.