• Issuu

Marek Skwara

Literaturoznawca i historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się literaturą staropolską, historią i teorią retoryki oraz korespondencją sztuk. Autor książek: Miejsca wspólne polskiej poezji i sztuki funeralnej XVI i początku XVII wieku (1994), O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku (1999), Jana Zygrowiusza Melius… na tle polskich drukowanych oracji pogrzebowych XVII wieku związanych z Radziwiłłami (2008). Redaktor antologii Retoryka (2008). Redaktor naukowy dwóch serii wydawniczych: „Staro-polskie Funeralia” (ukazały się trzy tomy) i „Retoryka. Małe podręczniki wielkich mistrzów” (ukazał się tom pierwszy).