• Issuu

Grzegorz Czerwiński

(ur. 1978) 
Filolog, literaturoznawca. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki współczesnej literatury polskiej oraz literatur i kultur wschodniosłowiańskich. Zajmuje się także semiotyką kultury. Pochodzi z Suwalszczyzny, obecnie mieszka w Brukseli. Pracuje na stanowisku postdoctoraal medewerker na Uniwersytecie Gandawskim (Belgia).