• Issuu

Janusz Kryszak

(ur. 1945)
Poeta, historyk literatury, edytor. Profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor licznych studiów poświęconych poezji XX wieku, prac edytorskich i krytycznoliterackich. W latach 1998–2005 redaktor naczelny rocznika „Archiwum Emigracji”. Jako poeta debiutował w roku 1970 tomikiem Widziadła gorejące. Od tego czasu wydał dziesięć zbiorów wierszy. Ostatnio opublikował: Na łasce słów. Szkice literackie (2007), przekład poetycki Trzech poematów Wanga Jiuxinga (2008) oraz edycję utworów rozproszonych Artura Rzeczycy Ziemia rośnie (2009).