• Issuu

Żaneta Nalewajk

(ur. 1977)
Literaturoznawca z wykształcenia i zamiłowania, animator kultury, współzałożycielka i redaktor naczelny kwartalnika „Tekstualia”. Pracuje w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się problematyką awangard literackich, eseistyką filozoficzną XX i XXI wieku, polską literaturą najnowszą, metodologicznymi perspektywami komparatystyki interdyscyplinarnej, a przede wszystkim filozofią kultury.