• Issuu

Artur Nowaczewski

(ur. 1978)
Poeta, krytyk literacki, literaturoznawca, pracownik Zakładu Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Stały współpracownik „Toposu” i „Magazynu Apokaliptycznego Czterdzieści i Cztery”. Publikował także na łamach „Przeglądu Politycznego”, „Frondy”, „Frazy”, „Dyskursu”, „30 Dni” i „Ha!artu”. Autor książki Trzy miasta, trzy pokolenia (2006), poświęconej obrazom Gdańska, Sopotu i Gdyni w literaturze. Wydał dwa zbiory wierszy: Commodore 64 (2005) i Elegia dla Iana Curtisa (2010). Mieszka w Gdyni.