• Issuu

Zbigniew Kaźmierczyk

(ur. 1961)
Literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX Wieku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ponad pięćdziesięciu artykułów, publikowanych na łamach takich periodyków, jak „Tytuł”, „Slavia”, „Res Philologica”, „Ruch Literacki” i „Teksty Drugie”.