• Issuu

Bogusław Żyłko

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Zajmuje się semiotyką kultury, rosyjskimi doktrynami estetycznymi (zwłaszcza literaturoznawczymi) XX wieku, historią idei. Niedawno w wydawnictwie UG uruchomił (książką Olgi Freidenberg Obraz i pojęcie) serię wydawniczą „Literatura i okolice”. Obecnie przygotowuje obszerną rozprawę poświęconą humanistyce rosyjskiej ubiegłego stulecia.