• Issuu

Michał Bristiger

Urodził się w 1921 roku w Jagielnicy w województwie tarnopolskim. Dyplom lekarski, po studiach we Lwowie i w Bolonii, zdobył w Warszawie. Studia pianistyczne odbył u Jerzego Lefelda, studia dyrygentury – u Stanisława Wisłockiego. Profesor muzykologii w Instytucie Sztuki PAN, senior fellow IWM w Wiedniu, doktor honoris causa Università degli Studi di Palermo. Prowadził wykłady z teorii i historii muzyki na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Università degli Studi di Palermo, Università della Calabria, Università di Macerata-Fermo. Redaktor naczelny pism „Res Facta” i „Res Facta Nova” oraz czasopisma internetowego „De Musica”. Członek honorowy Związku Kompozytorów Polskich, Pro Musica (Bologna) i Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Laureat Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego z 1992 roku.