• Issuu

Lena Magnone

(ur. 1980)
Absolwentka Wydziału Polonistyki oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Jest stypendystką Fundacji Tygodnika „Polityka”, sekretarzem redakcji „Przeglądu Humanistycznego”, a także członkinią Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Magnone przygotowała edycję listów Marii Konopnickiej do dzieci. Pod jej redakcją ukazały się dwie antologie: Modernizm: spotkania (wspólnie z E. Paczoską) oraz Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne (wspólnie z A. Mach). Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim.